Amigurumi. Crochet toy. Erik the Red. Fox. Amigurumi. Crochet toy. Erik the Red. Fox. Amigurumi. Crochet toy. Jolie Toutou, the white puppy.